رفتن به محتوای اصلی

تاسیسات ساختمانی شمال

09119306636

تعمیر و سرویس مشعل و موتورخانه در رشت از فعالیت های گروه فنی مهندسی شمال سرویس می باشد.کارشناسان ما با هماهنگی از پیش تعیین شده شوفاژخانه شما را بازدید کرده سپس تعمیر یا تعویض سیستم گرمایشی شما را با بهترین کیفیت و  بالاترین دقت انجام می دهند.

موتورخانه

موتورخانه ها بنابر کاربری ساختمان و سیستم های تاسیسات آن در اندازه های مختلفی ساخته می شوند. در ساختمان هایی که از سیستم های حرارت و سرمایش مرکزی استفاده می کنند ابعاد موتورخانه بزرگتر می شود. در این نوع از ساختمان ها تمامی تجهیزات تاسیساتی سیستم به یک فضا انتقال داده می شود که کنترل و تعمیر آن ها را آسان تر می کند. به محل قرار گرفتن این تجهیزات ، موتورخانه گویند.

برای سیستم های تولید بخار (در نیروگاه ها ، بیمارستان ها ، هتل ها و ..) نیز موتورخانه تعبیه می شود که به آن موتورخانه بخار گفته می شود. معمولا هدف تجهیزاتی که در موتورخانه هستند ، تهویه مطبوع و گرمایش ساختمان است. در سیستم های تهویه مطبوع و گرمایش ، روش های متتعددی به کار گرفته می شود و بنا بر هر کدام از این روش ها تجهیزات متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تعمیر و نگهداری مشعل

مشعل قلب سيسمتم گرمايش است و سرويس و نگهدراری مشعل در كاركرد مطلوب سيستم نقش تعيين كننده‌اي دارد.

مشعل گازي

اصول سرويس و نگهداری مشعل گازی بدين قرار است:

تميز كردن بادزن

براي تميز كردن بادزن بايد اين كارها انجام گيرند:

– اتصالات سيم‌هاي برق موتور پس از علامت‌گذاري آنها، باز شوند.

– پيچ‌هاي فلنج باز شده و موتور و بادزن از بدنه مشعل جدا شوند. باز كردن را بايد از پيچ پاييني شروع كرد.

– بادزن تميز شود.

– مجموعه موتور و بادزن بازبيني شود تا از درستی آن اطمينان حاصل گردد.
رگولاتور گاز و شيرها

شيرهای گاز به نگهداري خاصي نياز ندارند و هيچگونه تعميراتي نبايد روي آنها انجام گيرد. شيرهاي معيوب بايد توسط يك شخص متخصص تعويض شده و پس از آن از نظر نشتي مورد آزمايش قرار گيرند. همچنين چگونگي كاركرد آنها و احتراق بررسي شود.
بررسي اتصالات

تمام اتصالات الكتريكي موتور و شير برقي بايد از نظر صحت و ايمني بازبيني شوند.
نكات قابل توجه

پس از هر عمليات نگهداري بايد:

– پارامترهاي احتراق تحت شرايط واقعي كار (درهاي بستة موتورخانه و غيره)‌بررسي شوند.

– نتايج حاصله در برگه‌هاي بازرسي ثبت شوند.
عيب‌يابي و رفع عيب

در صورت بروز اشكال در كار مشعل، ابتدا موارد زير بايد بررسي شوند:

– برق مشعل؛

– مسير سوخت (شير مغناطيسي گاز، رگولاتور گاز) و كليد فشار هوا؛

– وضعيت كليدها روي پانل كنترل

اگر بدين ترتيب اشكال پيدا و برطرف نشد، بايد مطابق جدول ۱-۱ عمل شود

جدول ۱ . عيب‌يابي و رفع عيب مشعل‌هاي گازي

عيب : فشار گاز كافي نيست

علت:

۱- فشار شبكه گاز شهر كم است.

۲- كليد فشار گاز از تنظيم خارج و يا معيوب است.

۳- فيلتر كثيف شده است.

چگونگي رفع عيب:

۱- با شركت گاز تماس بگيريد

۲- تنظيم يا تعويض كنيد

۳- آن را تميز كنيد.

 

عيب: موتور كار نمي‌كند ولي اتصال برق بسته است.

علت:

۱- كليد فشار هوا خراب است.

۲- كليد مشعل (روي تابلو) يا سيم كشي اشكال دارد.

۳- خازن موتور خراب است

۴- رلة مشعل خراب است.

۵- موتور خراب است.

چگونگي رفع عيب:

۱- تعويض كنيد.

۲- كليد مشعل (روي تابلو) را تعويض كنيد، يا سيم كشي مشعل را بررسي و اشكال آن را رفع كنيد.

۳- تعويض كنيد.

۴- تعويض كنيد.

۵- تعويض كنيد.

 

عيب: موتور كار نمي‌كند چون مدار برق مشعل باز است

علت:

۱- فيوز اصلي جريان برق سوخته است.

۲- فيوز مخصوص مشعل سوخته است.

۳- سيم كشي موتور به پايه رله اشكال دارد.

۴- اكوستان درست تنظيم است.

۵- كليد فشار هوا معيوب است.

چگونگي رفع عيب:

۱- تعويض كنيد.

۲- تعويض كنيد.

۳- بررسي و اشكال را برطرف كنيد.

۴- بررسي و تنظيم كنيد.

۵- تعويض كنيد.

 

عيب: مشعل درست كار نمي‌كند يعني چند ثانيه پس از تشكيل شعله، رله ري‌ست مي‌كند.

علت:

۱- كليد فشار هوا از تنظيم خارج يا خراب شده است.

۲- مدار مراقب شعله (ميله يونيزاسيون) اشكال دارد.

۳- رله خراب است.

۴- بدنة مشعل اتصال زمين نشده است.

۵- اتصال فاز و نول به پايه رله برعكس است.

چگونگي رفع عيب:

۱- تنظيم يا تعويض كنيد.

۲- وضعيت ميانة يونيزاسيون و مدار آن را بررسي و اشكال را برطرف كنيد.

۳- تعويض كنيد.

۴- اتصال زمين كنيد.

۵- اصلاح كنيد.

 

عيب: جرقه زده نمي‌شود.

علت:

۱- الكترودهاي جرقه اتصال كوتاه كرده‌اند يا خرابند.

۲- كابل‌هاي جرقه صدمه ديده‌اند.

۳- ترانسفورمر جرقه خراب شده است.

۴- رله خراب شده است.

چگونگي رفع عيب:

۱- الكترودها را تنظيم يا تعويض كنيد.

۲- آنها را تعويض كنيد.

۳- تعويض كنيد.

۴- تعويض كنيد.

 

عيب: مشعل در حين كار مكرراً خاموش مي‌شود (رله ري‌ست مي‌كند)

علت:

۱- شعله تنظيم نيست.

۲- فاصلة بين الكترودها زياد است.

۳- شير مغناطيسي گاز به دليل افت ولتاژ باز نمي‌كند. و ترانسفورمر جرقه نيز درست عمل نمي‌كند.

چگونگي رفع عيب:

۱- جريان گاز و هوا را تنظيم كنيد.

۲- فاصله را تنظيم كنيد.

۳- اين اشكال مي‌تواند مربوط به افت ولتاژ شبكه باشد. حتي‌الامكان ولتاژ را تقويت كنيد.

 

عيب: بادزن مشعل مداوماً كار مي‌كند اما جرقه زده نمي‌شود.

علت:

۱- سرو موتور خراب شده است.

۲- رله معيوب است.

۳- دريچة هواي مشعل گير كرده است.

چگونگي رفع عيب:

۱- تعويض كنيد.

۲- تعويض كنيد.

۳- تعويض كنيد.

 

عيب: شعله پس مي‌زند.

علت:

۱- سيستم جرقه‌زني اشكال دارد.

۲- گاز يا هوا بيش از مقدار لازم است.

چگونگي رفع عيب:

۱- – الكترودها را بررسي و در صورت لزوم تنظيم يا تعويض كنيد.

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابي تعويض كنيد.

اتصال كابل جرقه به الكترودها را بررسي و در صورت شل بودن سفت كنيد. اگر اتصال بدنه كرده است برطرف كنيد.

۲- بررسي و تنظيم كنيد.

 

عيب: صداي احتراق زياد است.

علت:

۱- ديگ يا دودكش كثيف است.

۲- مقطع دودكش كوچك است يا گرفتگي دارد.

۳- نسبت هوا و گاز در سوخت درست نيست.

۴- بادزن كوچك است.

چگونگي رفع عيب:

۱- تميز كنيد.

۲- بادودكش مناسب تعويض كنيد.

۳- نسبت هوا و گاز را اصلاح كنيد.

۴- با بادزن مناسب تعويض كنيد.

 

عيب: سر و صداي مشعل زياد است.

علت:

۱- دريچة تنظيم هوا لق مي‌خورد.

۲- بادزن در جاي خود محكم نيست.

۳- موتور درست نصب نشده است.

۴- ياتاقان‌هاي موتور معيوبند.

چگونگي رفع عيب:

۱- لقي را برطرف كنيد.

۲- محكم كنيد.

۳- بررسي و اصلاح كنيد.

۴- موتور را تعويض كنيد.

برگشت به بالا