رفتن به محتوای اصلی

تاسیسات ساختمانی شمال

09119306636

شستشوی تانکر آب در رشت از جمله  فعالیت های  گروه فنی مهندسی شمال سرویس می باشد که باعث افزایش کیفیت آب ورودی به ساختمان می شود و در افزایش بهره وری از دستگاه تصفیه آب خانگی تاثیر بسزایی دارد.

نحوه شستشوی مخازن آب

نحوه شستشوی مخازن آب ، شامل تمیز کردن و گندزدائی تانکرهاي آب طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی (WHO) طی سه مرحله صورت می گیرد. این مراحل به منظور گندزدائی تانکرهاي آلوده یا استفاده نشده ضروري می باشد. تا بتوانند آب را با کیفیت مطلوب ذخیره و حمل نمایند.

تمیز کردن تانکر


جهت اطمینان از این که آب ذخیره شده در تانکر به وسیله مواد آلوده، گرد و غبار و یا مواد باقی مانده که قبلاً در تانکر نگهداري می گردید آلوده نشود، تانکر باید تمیز گردد. براي این منظور به موارد زیر توجه نمائید.

تخلیه تانکر


شیر خروجی تانکر را باز کرده و هرگونه مایع باقی مانده در تانکر را تخلیه نمائید.اکثر تانکرها داراي شیر خروجی در عقب تانکر می باشند. هنگامی که تانکر در یک سطح شیب دار قرار می گیرد، مایعات می تواند کاملاً تخلیه شود. تانکر هاي ذخیره دائمی معمولاً به یک شیر تخلیه شستشو مجهز هستند که آب را از کف تانکر تخلیه می نماید. استفاده از این شیر ثابت تخلیه بعد از استفاده از شیرهاي خروجی معمولی انجام می گیرد. فرآیند تخلیه مایعات باقی مانده در تانکر هاي قابل حمل و نقل به شکل و نحوه طراحی تانکر بستگی دارد.

تمیز کردن و برس کشیدن تمام سطوح داخلی تانکر


مخلوطی از دترجنت و آب (پودر لباسشوئی قابل استفاده است) براي تمیز کردن تمام سطوح داخلی تانکر مورد استفاده قرار می گیرد. براي انجام این عمل می توان از یک برس سفت و محکم و یا جریان سریع آب تحت فشار استفاده نمود. برس را به یک میله بلند متصل کنید به طوري که تمیز کردن تانکر را بدون نیاز به وارد شدن به آن تسهیل نماید. تمیز کردن گوشه ها و اتصالات تانکر را با دقت انجام دهید به طوري که حتی مقادیر ناچیزي از مایعات اصلی که توسط تانکر حمل می گردید، در درون تانکر باقی نماند زیرا حتی چند قطره از این مایعات می توان طعم آب را تغییر دهد. به طوري که مردم از آشامیدن آب اجتناب خواهند کرد. شیر خروجی را تا زمانی که تانکر کاملا ًتمیز شود، بازبگذارید و مایعات خروجی از تانکر را جهت دفع طبق موازین ایمنی و بهداشتی جمع آوري نمائید.

شستشوي تمام سطوح داخلی تانکر به منظور حذف کامل باقی مانده دترجنت ها


این کار را می توان به سهولت برای نحوه شستشوی مخازن آب با استفاده از شیلنگ آب داراي فشار زیاد و یا واترجت انجام داد. در صورت عدم دسترسی به آنها می توان تانکر را با آب پر کرد و پس از چند ساعت تانکر را کاملاً تخلیه نمود.

برگشت به بالا